zegar tło
12 wyzwań podatkowych i prawnych na
2019 rok

Wyzwania podatkowe i prawne

01

Sankcja w CIT

Od 2019 r. zostanie wprowadzona tzw. sankcja dodatkowa nakładana w...
Więcej!
02

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa będzie nakładana na osoby fizyczne w wysokości 4...
Więcej!
03

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Od 2019 roku pojawia się nowy, istotny obowiązek raportowania struktur...
Więcej!
04

IP Box

Od początku 2019 r. zostanie wprowadzony tzw. pakiet IP Box...
Więcej!
05

Badania i Rozwój

Od 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozszerzonej ulgi na...
Więcej!
06

Opodatkowanie samochodów w 2019 r.

W 2019 r. zmieniają się regulacje w zakresie opodatkowania samochodów...
Więcej!
07

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Nowa ustawa rozszerza odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. Kary...
Więcej!
08

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Od 30 czerwca 2018 r. Polska stała się jedną specjalną...
Więcej!
09

Ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej

W ciągu ostatnich kilku lat radykalnie wzrosła liczba prowadzonych postępowań...
Więcej!
10

Podatek u źródła

Już od 1 stycznia 2019 roku wszystkich płatników zaczną obowiązywać...
Więcej!
11

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada powołanie nowego, powszechnego systemu oszczędzania na emeryturę....
Więcej!
12

Exit Tax

Od stycznia 2019 roku polski fiskus zyska kolejne narzędzie dyscyplinujące...
Więcej!

Pliki do pobrania

Śniadania podatkowo-prawne

Dziękujemy za udział w śniadaniach podatkowo-prawnych podczas których omówiliśmy najbardziej gorące tematy podatkowe i prawne, wynikające ze zmian regulacyjnych oraz ich wpływ na działalność biznesową przedsiębiorstw.